VEVIO ONDERZOEK

Lokaal in het H-gebouw
Lokaal in het H-gebouw

Onderzoeksvraag

 

Titel onderzoek:  “Waaraan moet een fysieke leeromgeving voldoen om te beantwoorden aan de doelstellingen van CMD onderwijs in de toekomst?”

 

Mijn onderzoek richt zich op docenten en studenten. Links zie je een lokaal dat in mijn ogen het tegenovergestelde is van ideaal! Ik kan er niet tussen door lopen om de groepen te spreken en de studenten kunnen ook niet van hun plaats. Er is geen wandruimte om werk op te hangen, geen materiaal om oefeningen te doen en benauwd, kaal en krap.

Download
Onderzoeksopzet optimale leeromgeving
N.Wever-onderzoeksopzet-V10-2018-2019.pd
Adobe Acrobat document 354.1 KB


Desk research


Inspiratie

- Onderzoek naar Dedicated Classrooms, Jeroen Loef, Hanzehogeschool

- School voor de Toekomst, contact Harry van der Schans, directeur

- Ilse Crawford: Well Being in Design, ontwerper/onderzoeker Sensual Home, werkt op Design Academie Eindhoven/Interior Design.

- Architect Ann de Cock, onderzoek, interview en powerpointpresentatie

- Bidbook DSH via Roland Hiemstra (nog opvragen, alleen voor intern gebruik)

- Website Vernieuwenderwijs, over innovaties in het onderwijs.


Bronnen

2008, Lena Olsson and Eeva Koroma, A future learning space: the classroom? Stockholm University, Sweden.

2015, Kok, M. et al. Predictors of study success from a teacher’s perspective of the quality of the built environment, Wageningen University

2016, Beckers, R., Higher education learning space design: form follows function?

2015, Agency by Design, Maker-centered learning and the development of self, Harvard School of Education.

https://www.edutopia.org/article/university-model-high-school

2017, Jeroen Loef, Korte en langetermijneffecten van de Dedicated Classrooms, Hanzehogeschool.

1996, Ekvall, G: 10 Dimensions of a Creative Climate and the Creative Climate Questionnaire (CCQ).

2018, WEF, Future of Jobs Report. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

2015, Barrett, P. et al. Clever Classrooms - Flexible classrooms, University of Salford, Manchester

2011, Het nieuwe leren /Natuurlijke leeromgeving, SurfNet/Kennisnet Innovatieprogramma

2017, Onderwijskundig Opleidingsplan Hanzehogeschool.

2016 Teaching and Learning Creatively with the Torrance Incubation Model, Murdoch, M Kelly- Mathers, S.,

2017, Tanner, K. D., Promoting student metacognition.Field research


School voor de Toekomst

29-6-2018 Bezoek gebracht aan Den Bosch, de School voor de Toekomst. Harry van der Schans is directeur die het De Bono centrum voor lateraal denken (ofwel creatief denken) heeft doorgevoerd in de inrichting van zijn curriculum en de school. Hij heeft ook veel onderzoek gedaan en de bronnen met mij gedeeld. Bronnen lezen en bij deskresearch noemen.


Interview workplace consultant

13-8-2018 Vandaag afspraak met Ann Decock, architect. Ze gaf me een aantal inzichten: ontwerpen in co-creatie: je kunt de mensen op 3 momenten bij het proces betrekken:
Zorg voor een objectieve toezichthouder/ opdrachtgever die de ruimtelijke vraag toetst aan het resultaat. Ze heeft een plan van aanpak in 5 stappen naar de ruimtelijke vraag te komen, die zou ik graag van haar krijgen om die te testen in mijn onderzoeksgroep. Zie ppt.


Verkennend gesprek DSH

28-8-2018 Rondleiding in het NHL gebouw van Roland Hiemstra. Hij wil een pilot van de DSH maken en is zeer geïnteresseerd in mijn onderzoek naar de creatieve leeromgeving. Hij werkt samen met het werkveld en wil studenten meer betrekken bij het runnen en de programmering van het gebouw. Ik krijg het bid-book en ben welkom om mijn bevindingen te toetsen en te delen. Hij is benieuwd naar de resultaten van mijn onderzoek. Op het eerste gezicht vind ik de ruimtes nog niet echt stimulerend. Dan zei ik hem ook. Ik zou graag een pilotruimte daar inrichten.Workshop Design Thinking

Methode


Onderzoeksmethode CO-CREATION

 

Als onderzoeksmethode heb ik gekozen voor een workshop, oftewel een co-creatie sessie.

In de praktijk zijn co-creatie sessies standaard onderdeel van context mapping om gebruikerservaringen op te halen. Gebruikers kijken nml. heel anders naar de wereld dan investeerders, directeuren of ontwerpers.

Ik heb ervoor gekozen om met een groep internationale studenten van IDM een co-creatie sessie te organiseren, omdat de studenten de belangrijkste gebruikers van de leeromgeving zijn; en er vanuit het buitenland misschien nog nieuwe inzichten kunnen worden opgehaald.

 

Opleveren, een tastbaar prototype van een 'ideale leeromgeving'.

Workshop


Design Thinking

 

Ik heb in oktober 2018  twee workshops gegeven aan internationale studenten van IDM waarbij ik de probleemstelling aan de user (studenten) heb voorgelegd: Hoe moet de ideale creatieve leeromgeving eruitzien voor student of docent?

 

Deze vraag hebben ze met 5 groepen (van 4-5 studenten) in 4 stappen aangepakt om hun eigen product te ontwikkelen:een prototype van de ideale leeromgeving.

 

Discover-Define-Develop-Deliver:

 1. Onderzoeken van de vraag, empathize,
 2. ideeen genereren,
 3. prototypes bouwen en testen,
 4. feedback ontvangen en verbeteren

Outcome


Inzichten

 

Waardevolle inzichten die ontstonden nadat de studenten ontwerpvoorwaarden hadden genoemd bij het prototype van een creatieve leeromgeving:

 • Verschillende ruimtes voor verschillende activiteiten
 • inspanning-ontspanning
 • groepsruimtes voor projecten
 • stilteruimtes voor concentratie
 • sport en spel
 • eten en drinken aanwezig
 • uitleenpunt studiemateriaal
 • uitleenpunt fysieke boeken of digitaal
 • beschikbaarheid docenten a la minute (evt via digitale verbinding)
 • Materiaal in kasten aanwezig
 • Eigen muziek kunnen afspelen
 • Studiepunten verdienen met andere studente helpen
 • Fietsen onder bureau wekt energie op en zorgt voor betere conditie
 • Punten verdienen om uit te geven in kantine
 • Flexibel in te richten lokaal
 • Groen uitzicht, daglicht, frisse lucht
 • Tapijt op de grond: ontspannen door schoenen uit te kunnen doen.


Poster Pitch workshop

 

 

29-11-2018 Poster Pitch Workshop

 

Tijdens de workshop van O&O werden ons de ins en outs van een goede poster en pitch uitgelegd. Een goede manier om je informatie terug te brengen tot de kern. Daarna heb ik de poster gepitched. Spannend, maar heel leerzaam. Weer een stapje verder gekomen!

Leerpunten:

- Toetsen aan trends wereldwijd, niet alleen aan CMD

- Pitch over algemene leeromgeving houden, niet alleen CMD. Een algemene pitch wekt  mogelijk interesse en nieuwsgierigheid naar de toepasbaarheid binnen andere opleidingen.

- Betere titel verzinnen dan titel vh onderzoek: Bijvoorbeeld "De ideale leeromgeving'.

Zoiets als

- YOLO! Yes, Optimale LeerOmgeving!

- Optimaal Leren = Ruimte voor Experimenteren.

 

Ik heb zelf veel aan het boek ‘De Plakfactor’. Daarin vertelt Dan Heath hoe je ideeën kunt laten plakken, zodat ze beklijven en je ze later eenvoudig kunt navertellen. Ideeën of concepten moeten eenvoudig, onverwacht, concreet en geloofwaardig zijn. Daarnaast moet het idee inspelen op de emotie en verteld worden in een verhaal.

 

 

SUCCES als de elementen voor de plakfactor

 • Simplicity (eenvoudig): Ideeën moeten simpel en doordacht zijn. Het gaat om het strippen van ideeën naar één enkele zin, maar wel een zin die zo doordacht is dat mensen er een heel leven over na kunnen denken.
 • Unexpectedness (onverwacht): Goede ideeën doorbreken standaard denkpatronen. Mensen moeten verrast worden en uit de standaard verwachtingen worden getrokken.
 • Concreteness (concreet) – Ideeën moeten concreet zijn. Zo gaat het niet om vage, brede strategieën, visies en missie statements, maar om het effect op de medewerker. Hoe concreet is het voor hen?
 • Credibility (geloofwaardig) – Tandpastareclame’s laten vaak een tandarts zien om de geloofwaardigheid van uitspraken te vergroten. Maar ook documentaires of complotfilms gebruiken vaak (zogenaamde) deskundigen om ervoor te zorgen dat verhalen beter blijven plakken.
 • Emotions (met gevoel) – Inspelen op het gevoel van de persoon. Zo helpt het niet om te zeggen dat je moet stoppen met roken omdat het slecht voor je is. Wel als je aangeeft dat je van roken een slechte adem krijgt en bovendien gele tanden. Dat raakt de roker wel, omdat slecht is voor het sociale welzijn.
 • Story (met een verhaal) – Brandweer mannen wisselen van nature hun verhalen uit na elke brand. Dit helpt met het adequaat acteren op nieuwe situaties.


Deskreseach

9-1-2109

Leeromgeving:

Wat zijn de kaders?

Leeromgeving

Wat is de visie?

Hoe wordt er gewerkt?

 • Zelfstandig werk: leerlingen werken (vaak in stilte) zelfstandig aan de opdrachten of taken.
 • Groepwerk: leerlingen kunnen overleggen, samen afspraken maken of samen opdrachten maken.
 • Maken/produceren: Experimenten, verven, tekenen, ontwerpen, maken. Materiaal opslaan. Veel dynamiek en ruimte om te bewegen.
 • Onderzoek: Computers en boeken, leerlingen kunnen zelfstandig onderzoek doen.
 • Presenteren/klassikale instructie: Ruimte voor 30 leerlingen, bord, beamer/scherm. Gemaakt werk ophangen en bespreken.
 • Werk bewaren en inleveren: Als er veel gemaakt wordt, waar bewaar je dit dan? Waar bewaar je materiaal om mee te werken?

bron: https://www.vernieuwenderwijs.nl/nieuwe-leeromgeving-begin/

Handige tips

Tot slot nog een aantal willekeurige, maar handige tips bij het ontwerpen van een nieuwe leeromgeving:

 • Denk modulair en verplaatsbaar: Door meubels te gebruiken die je kunt verplaatsen creëer je mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor lokalen die je groter of kleiner kunt maken door middel van schuifdeuren.
 • Zichtbaar maar niet onrustig: je wil natuurlijk zoveel mogelijk laten zien van het vak, maar probeer daar wel een goed systeem voor te bedenken. Te veel materiaal maakt onrustig, te weinig zichtbaar maakt het saai.
 • Eigenaarschap: het meeste werk in een nieuwe leeromgeving komt van de leerlingen zelf. Maar wat voor stem hebben ze dan in een nieuwe ruimte? Dit gaat niet alleen om werk van leerlingen ophangen, het gaat vooral over het serieus nemen van de stem van de leerling.
 • Waar sta je als docent: In een ‘normaal’ lokaal is het makkelijk: je hebt een bureau en daar zit je als docent. Bedenk in een nieuwe omgeving waar je als docent staat. Beweeg je veel rond? Is er ruimte om te bewegen? Waar laat je als docent je spullen?
 • Ruimte & geborgenheid: Het creëren van verschillende hoekjes in een grotere ruimte werkt prettig. Leerlingen hebben het gevoel van ruimte, maar ook de geborgenheid van een eigen ‘hokje’.

https://www.vernieuwenderwijs.nl/6-scholen-met-een-bijzondere-leeromgeving/Poster

Posterontwerp maart-april 2019

Aanleiding:

CMD is een opleiding van de Hanzehogeschool in het creatief technologisch domein. In mijn onderzoek richt ik mij met name op de behoeften die de CMD-student en -docent van CMD hebben zodat technologie en creativiteit beiden gefaciliteerd kunnen worden.

Onderzoeksvraag

“Waaraan moet een fysieke leeromgeving van CMD voldoen om te beantwoorden aan de behoeften van de docenten en studenten”

Methode

Behoefteonderzoek onder 14 studenten & 7 docenten van Interaction-, Game- & Visual Design. (35 uitgestuurd-respons 21)

Methode: Enquete & Workshop (Design Thinking) met IDM studenten (international).

Beoogde resultaten

lijst met ontwerpvoorwaarden en moodboard.

 Enquete

Download
Vragenlijst Surveymonkey, April 2019
Enquete uitgezet onder 35 studenten en docenten, respons: 21 waarvan 14 studenten Game Design (GD), Interactive Design (ID) en Visual Design (VD) en 7 docenten VD, ID, GD.
Excel bestand bevat 10 vragen, antwoorden en toelichtingen.
Enquete verwerken .xlsx
Microsoft Excel werkblad 44.6 KB

Enquete uitwerken

MEI 2019-ENQUETE

resultaten uitwerken in onderzoeksposter.


cijfers uit het onderzoek

 

43% IS ONTEVREDEN OVER HUIDIGE CMD LOKALEN

 

- VOLGENS 91% HEEFT CREATIEF/TECHNOLOGISCH ONDERWIJS VERSCHILLENDE BEHOEFTES, MAAR KAN NIET PRECIES BENOEMEN HOE DIE BEHOEFTE ERUIT ZIET

 

- 69% WIL VOORNAMELIJK ACTIVEREND ONDERWIJS: DE LES BESTAAT UIT 80-100% DYNAMISCHE LESVORMEN

 

- 60% WIL EEN LOKAAL DAT FLEXIBEL IN TE RICHTEN IS

- 40% VINDT DE MAKERSPACE EEN AANWINST

- 60% WIL DEDICATED CMD LOKALEN


cijfers uit het onderzoek

 

Wat is je FAVORIETE CMD LOCATIE?

 

ZP11 60%

PLUSPUNTEN ZP11 :

DICHTBIJ KANTINE, GLITCH, MAKERSPACE EN ANDERE LOKATIES OP CAMPUS.

 

MINPUNTEN ZP11:

KAAL, LEEG, SFEERLOOS, WEINIG KLEINE RUIMTES VRIJ, VASTE RIJ OPSTELLING, GEEN MATERIAAL IN DE LOKALEN, GEHORIG.

 


cijfers uit het onderzoek

 

Wat is je FAVORIETE CMD LOCATIE?

 

ZE10 36%

PLUSPUNTEN ZE 10 :

RUIME LOKALEN, RUSTIG, SFEERVOL,VEEL KANS OP EEN WERKPLEK, LOKAAL MAKKELIJK AAN TE PASSEN

 

 MINPUNTEN ZE 10:

TE WEINIG STROOMPUNTEN, VEEL RUMOER, VER WEG VAN DE CAMPUS, GEEN KANTNEEindproducten


Onderzoeksposter                    Pitch

Credits illustraties: © Nicolette Wever.


Onderzoeksverslag

Download
Onderzoeksverslag CMD.pdf
Adobe Acrobat document 21.2 MB

Moodboard ontwerpvoorwaarden

Fotocredits moodboard: ©lise-gagne, chris-barbalis, nicolas-thomas, nicolette-wever, dingena-mol, nicolette-wever, creative-commons, robert-bensen. Illustratie: Nicolette Wever.Studio:  Het Paleis, Langestraat 148, 9712 MH Groningen,      The Netherlands.      T   +31 6 12327055       e-mail:  nicwever@icloud.com